Tuoreesta kangasajuruohosta voi valmistaa teetä. Kuva: Erkki Lampén.

Kuvassa violetteja kangasajuruoholaikkuja