Hannu Oittinen. Kuva: Toomas Dettenborn / Tuglas-seuran arkisto

Kääntäjä Hannu Oittinen