Opiskelu Virossa

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä Viron yliopistoissa kasvaa vuosittain. Tällä hetkellä Virossa opiskelee noin 2000 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, joista hieman yli puolet ovat kotoisin Suomesta.

Englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia tarjoavat monet Viron 20:sta korkeamman koulutuksen oppilaitoksista. Kahdella Viron yliopistolla on myös toimipisteensä Helsingissä. Estonian Business Schoolin (EBS) Helsingin sivutoimipisteessä voi syksystä 2015 alkaen suorittaa tutkinnon kandidaatti- ja maisteritasolla. Tallinnan yliopiston Helsingin toimipisteessä (TU School of Governance, Law and Society) voi suorittaa oikeustieteen kandidaatin tutkinnon.

Lue päivitetty uutinen tämän kevään hauista yhdeksän korkeakoulun osalta: www.viro-instituutti.fi/paivitettya-tietoa-viron-korkeakoulujen-hausta/

Hakeminen

Hakeminen on helppoa: voit hakea useaan yliopistoon ja opinto-ohjelmaan yhdellä Dream Apply -verkkohakemuksella! Aloita verkkohakemuksen täyttäminen mahdollisimman varhain, vähintään muutamia viikkoja ennen haun umpeutumista. Katso lisätietoa ja tarkat hakuohjeet tästä!

Ideelabor

Lukuvuosi alkaa syyskuun alussa ja jakautuu kahteen lukukauteen. Haku järjestetään kerran lukuvuodessa, yleensä huhti-kesäkuussa, joissakin yliopistoissa hakeminen on käynnissä elokuuhun saakka.

Virossa ei ole yhteishakujärjestelmää, joten hakuajat vaihtelevat yliopistoittain. Joissakin yliopistoissa haku päättyy jo alkukeväästä, joten hakuajat kannattaa tarkistaa jo viimeistään vuodenvaihteen tienoilla ko. yliopistosta. Päivämäärät löydät Study in Estonian kotisivulta!

Perusvaatimuksena ulkomaiselle opiskelijalle on korkeakoulukelpoisuus omassa maassa. Hakijan täytyy myös osoittaa englannin kielen taitonsa esimerkiksi suorittamalla jokin kansainvälisesti hyväksytty testi (IELTS, TOEFL). Suomalaisten opiskelijoiden kohdalla hyväksytään usein myös riittävän hyvä englannin arvosana lukion päättötodistuksessa tai ylioppilastutkintotodistuksessa. Erityisvaatimukset (esim. haastattelu, motivaatiokirje, portfolio) riippuvat korkeakoulun omista vaatimuksista sekä erikoisalasta.

Good education never goes out of style

Study in Estonia

Lisätietoja opiskelusta, hakuvaatimuksista, opintojen rahoittamisesta ym. löydät Study in Estonian kotisivuilta.

Study in Estonian tehtävänä on Viron korkeakoulutuksen edustaminen ja tunnetuksi tekeminen Viron ulkopuolella. Organisaatio tekee yhteistyötä kaikkien Viron yliopistojen kanssa, jotka tarjoavat englanninkielisiä tutkintoon johtavia opinto-ohjelmia. Study in Estonian toimintaa koordinoi virolainen Archimedes-säätiö ja se saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastosta.

Opiskelusta virolaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa on mahdollista saada suomenkielistä tietoa ja neuvoja myös Eesti Maja – Viro-keskuksessa Suvilahdessa. Viro-instituutti välittää yhteistyössä Study in Estonian kanssa kattavaa tietoa opiskelumahdollisuuksista Virossa.

Edustustoon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse:

Study in Estonian Suomen edustusto
Eesti Maja – Viro-keskus
Sörnäisten rantatie 22, Helsinki
finland@studyinestonia.ee