Nippernaati 2

Tämä on Nippernaati

suomennetun virolaisen kirjallisuuden antologiasarjan toinen osa

Ker­ran vuo­dessa ilmes­tyvä Nippernaati on Viro-­instituutin oma aikakaus­julkaisu­tyyppinen sarja, jonka tavoit­teena on tehdä tunnetuksi tuoretta viro­laista kauno­kirjalli­suutta. Antologian toiseen numeroon on suomen­nettu novelleja, runoutta ja romaani­katkelmia kaikkiaan kymmeneltä viro­laiselta kirjaili­jalta, joilta ei ole aiemmin juuri tai lainkaan julkaistu suo­meksi. Nippernaatin pää­toimittaja on Sanna Immanen ja se ilmestyy sekä paperi- että verkko­julkai­suna.

Nippernaatin ensimmäinen osa ilmestyi syyskuussa 2015 ja se on luettavissa tästä.

Toisen Nippernaatin kirjailijat ja suomentajat ovat:

Mart Kivastik (Katariina Suurpalo)
Ilmar Taska (Annamari Typpö)
Mudlum (Varja Arola)
Kaur Riismaa (Heidi Iivari)
Sveta Grigorjeva (Tuula Irene Friman)
Marko Mägi (Hannu Oittinen)
Kai Aareleid (Hanna Pippuri)
Jüri Kolk (Anniina Ljokkoi)
Jaan Undusk (Kaisu Lahikainen)
Paavo Matsin (Sanna Immanen)