Nippernaati 3

Nippernaati 3

suomennetun virolaisen kirjallisuuden antologiasarjan kolmas osa

Ker­ran vuo­dessa ilmes­tyvä Nippernaati on Viro-­instituutin oma aikakaus­julkaisu­tyyppinen sarja, jonka tavoit­teena on tehdä tunnetuksi tuoretta viro­laista kauno­kirjalli­suutta. Antologian kolmanteen numeroon on suomen­nettu novelleja, runoutta ja romaani­katkelmia kaikkiaan kymmeneltä viro­laiselta kirjaili­jalta, joilta ei ole aiemmin juuri tai lainkaan julkaistu suo­meksi. Nippernaatin pää­toimittaja on Sanna Immanen ja se ilmestyy sekä paperi- että verkko­julkai­suna.

Kolmannen Nippernaatin
tekstit, kirjailijat ja
suomentajat ovat: